Μετρήσεις έντασης για λεμφοίδημα


Getting ακριβή αποτελέσματα

μετρήσεις έντασης για λεμφοίδημα μπορεί σίγουρα να είναι πιο ακριβή από ό, τι τα τυποποιημένα περιφερειακά μετρήσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως, αλλά σπάνια χρησιμοποιείται από θεραπευτές. Ογκομετρική μετρήσεις για λεμφοίδημα περιλαμβάνει βυθίζοντας το άκρο στο νερό για να δούμε πόσα από αυτό το νερό εκτοπίζεται. Αυτό υποτίθεται ότι θα δώσει την πιο ακριβή ανάγνωση στο θεραπευτή ο οποίος προσπαθεί να χωρέσει τον ασθενή με την κατάλληλη ενδύματα συμπίεσης.

Ο λόγος οι μετρήσεις της έντασης για λεμφοίδημα χρησιμοποιείται σπάνια είναι επειδή είναι μια πιο περίπλοκη μέθοδος απόκτησης αποτελέσματα . Οι περισσότεροι θεραπευτές λάβει περιφερειακό μετρήσεις διότι ένα μέτρο ταινιών είναι άμεσα διαθέσιμη και εύκολη στη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, ενώ ένα μέτρο ταινία είναι βολικό, μπορεί επίσης να αποφέρει αποτελέσματα που κυμαίνονται μεταξύ των θεραπευτών.

Γιατί οι μετρήσεις έντασης για λεμφοίδημα καλύτερα;

Για να κατανοήσουμε την προτίμηση για ογκομετρική μέτρηση, ας πρώτη ματιά στο πώς περιφερειακή μετρήσεις μπορεί να είναι λιγότερο ακριβείς. Η μέτρηση ενός θεραπευτής παίρνει σε έναν ασθενή μπορεί να ποικίλλει από τις μετρήσεις άλλο θεραπευτή παίρνει στον ίδιο ασθενή. Όταν χρησιμοποιείτε μια μεζούρα σε έναν ασθενή, διάφοροι παράγοντες μπορούν να αλλάξουν τα αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, πόσο σφιχτά ο θεραπευτής τραβά την ταινία και από ποιο σημείο κατά μήκος του άκρου αρχίζει η ταινία και τα άκρα μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση της μέτρησης . Ένας θεραπευτής μπορεί να τραβήξει την ταινία πιο σφιχτά και να καταλήξουμε σε μια μικρότερη μέτρηση από μια διαφορετική θεραπευτή ο οποίος παίρνει την ίδια μέτρηση για το ίδιο πρόσωπο. μετρήσεις εκτόπισμα, ενώ δεν είναι τόσο βολικό, παρέχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και επιτρέπουν στον ασθενή να είναι εφοδιασμένα με το καλύτερο ρούχο για τις ανάγκες του ή της.

You must be logged into post a comment.